Macedonia2025 dhe ⋮ Qendra Edukative IW shpallin Thirrjen e Hapur për Kampin e dytë veror

Macedonia2025 dhe ⋮ Qendra Edukative IW shpallin Thirrjen e Hapur për Kampin e dytë veror

Macedonia2025 dhe ⋮ Qendra Edukative IW shpallin Thirrjen e Hapur për Kampin e dytë veror ⋮ IWEC Kids për Web Design, i cili do të mbahet në Mavrovë, Maqedoni, në datat 07-13 gusht 2022.
Macedonia2025 do t’u japë bursa të plota dhe të pjesshme për aplikantët (10-15 vjeç – të rinj dhe fëmijë maqedonas dhe ata me origjinë maqedonase nga diaspora), kryesisht bazuar në sfondin e tyre socio-ekonomik.
Lexoni më shumë për përmbajtjen e programit, përfitimet kryesore, përshtatshmërinë dhe procesin e aplikimit, në linkun e mëposhtëm: https://www.macedonia2025.com/…/open-call-for-%e2%8b…/

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacionit përfundon më 10 korrik 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *