Aksion për pastrimin e hapësirave publike në Derven, shembull edhe për rajonin e Pollogut

Aksion për pastrimin e hapësirave publike në Derven, shembull edhe për rajonin e Pollogut

Sot nga 5 vullnetarë nga popullata lokale, punonjës të PKP Derven, përfaqësues të Komunës së Velesit, Focus Foundation, LLG nga Velesi dhe Habitat Macedonia në aksionin për pastrimin e hapësirës publike në vendbanimin Ramina, janë bërë 5 metra kub mbeturina. mblidhen dhe pastrohen nga mbetjet sipërfaqe publike prej 10 000 m2.
Qëllimi i këtij aksioni pastrimi është që përmes një shembulli praktik të motivojë banorët e kësaj pjese të qytetit që të marrin pjesë aktive në ruajtjen e higjienës së hapësirave publike, si dhe të ndërgjegjësohet për rëndësinë e depozitimit dhe menaxhimit të duhur të mbetjeve.
☝️ Aksioni për pastrimin e hapësirës publike në vendbanimin Ramina është pjesë e kampanjës edukative “Për shtëpi të pastër, për jetë të shëndetshme – Mbeturinat hidhni në vendin e shënuar!” e cila organizohet në komunën e Velesit në kuadër të projektit. “Zhvillimi i qëndrueshëm urban i komuniteteve rome.” I cili zbatohet me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian.
Fotot tregojnë situatën para dhe pas pastrimit të hapësirave publike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *