Kopshtet nuk kanë kushte adekuate për kujdesin e fëmijëve

Kopshtet nuk kanë kushte adekuate për kujdesin e fëmijëve

Reagimi i Sektorit Social të së Majtës

Kujdesi për fëmijët në kopshte është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës dhe përditshmërisë së prindërve.

Në Maqedoni, veçanërisht në Shkup, jemi dëshmitarë të një numri të vogël të kopshteve, gjegjësisht mungesës së kapaciteteve të mjaftueshme për t’u kujdesur për të gjithë fëmijët e regjistruar, e në anën tjetër ka çerdhe që nuk janë vënë në përdorim. Qyteti dhe pushteti qendror në këtë fushë prej vitesh nuk kanë bërë asnjë progres apo progres.

Kujdesi për fëmijët në kopshte është një proces veçanërisht i rëndësishëm për prindërit, fëmijët, por edhe për vetë shoqërinë. Në këto institucione ndërtohen zakonet e fëmijëve që janë e ardhmja e këtij vendi, përkujdeset deri në moshën parashkollore, me qëllim që prindërit të jenë pjesë e tregut të punës.

Ngjarja e fundit fatkeqe me shembjen e çatisë në kopshtin e Karposhit është vetëm një konfirmim i neglizhencës së kësaj qeverie, për fëmijët që janë e ardhmja jonë. Ndërtimi dhe mirëmbajtja e kopshteve, kushtet në to, stafi që punon në to duhet të jetë prioriteti më i lartë për të siguruar një fëmijëri të qetë dhe të lumtur.

Për më tepër, stafi i punësuar në kopshte është i pamjaftueshëm, grupet e fëmijëve që kujdesen janë në numër të madh. Pakënaqësia me të ardhurat minimale të kujdestarëve dhe edukatorëve rezultoi në një grevë, e cila ishte një përvojë shtesë e pakëndshme për grevistët duke qenë se ata nuk paguheshin për periudhën e grevës.

Me këtë politikë tendencioze të pushteteve të mëparshme, duke shkurtuar buxhetin nga buxheti për kopshtet publike dhe neglizhencë totale për kushtet në kopshte, shkatërrohen qëllimisht aktivitetet publike, për të stimuluar kopshtet private, që është ndarje klasore. Në këtë mënyrë, vetëm fëmijët e qytetarëve më të pasur janë të privilegjuar dhe mund të përballojnë kopshte private, ndërsa qytetarëve më të varfër do t’u duhet të përballojnë siç dinë dhe munden.

E majta si parti punëtore është e përkushtuar që të sigurojë një numër të mjaftueshëm kopshtesh, por edhe kopshte falas për të gjithë fëmijët, pavarësisht gjendjes social-ekonomike të familjeve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *