Festivali letrar dhe krijues për fëmijë“Asnjë ditë pa krijim”

Festivali letrar dhe krijues për fëmijë“Asnjë ditë pa krijim”

Festivali letrar dhe krijues për fëmijë“Asnjë ditë pa krijim”

më 24, 25 dhe 26 qershor, Qendra kulturore rinore, nga ora 17.00 deri në orën 21.00 · Punëtori kreative· Promovime të librave për fëmijë· Lexime dhe shoqërime me autorë dhe me ilustrues të librave për fëmijë. Panair veror “Asnjë ditë pa libër” – libra për fëmijë dhe të rinj nga shumë shtëpi botuese

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *