Thirrje për pjesëmarrje në kampin veror për gazetarë të rinj

Thirrje për pjesëmarrje në kampin veror për gazetarë të rinj

Asociacioni i Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup shpall “Thirrje për aplikime për pjesëmarrje në Kampin veror për gazetarë të rinj” i cili do të mbahet nga 13 deri më 16 korrik 2022 në Ohër.

Kampi është i dedikuar kryesisht për gazetarët e rinj (deri në 35 vjeç) të cilët merren çdo ditë me raportim të angazhuar dhe të avancuar gazetaresk.

Kampi do të mbahet në bregun e liqenit të Ohrit dhe do të realizohet përmes një programi të balancuar me përmbajtje informative, edukative dhe argëtuese.

Qëllimi i këtij eventi është që përmes shoqërimit dhe shkëmbimit të përvojave dhe aftësive të kontribuohet në ngritjen e kapaciteteve dhe promovimin e standardeve profesionale të gazetarëve të rinj në redaksi. Theksi kryesor do t’i kushtohet përmirësimit të bashkëpunimit të gazetarëve të rinj me kolegët e tyre më me përvojë në redaksi, si dhe nevojës për edukim të vazhdueshëm gazetaresk formal dhe joformal.

Në kuadër të aktiviteteve të parashikuara në pjesën e punës të kampit veror, përveç prezantimeve edukative të udhëhequra nga trajnerë me përvojë, punëtorive interaktive dhe punës në grup përmes takimeve joformale dhe miqësive të ndërsjella, do të shkëmbehen përvoja praktike mes ligjëruesve dhe pjesëmarrësve.

Të gjithë të interesuarit për t’u regjistruar në kampin veror duhet të paraqesin:

CV në formë elektronike (Word, pdf),
Tekst i shkurtër (jo më shumë se 300 karaktere) – çfarë ju motivon të merrni pjesë në një kamp veror për gazetarët e rinj?
Aplikacionet duhet të dorëzohen në SHGM jo më vonë se 3 korrik 2022, si më poshtë:

Me e-mail: mspirovski@znm.org.mk

Për të gjitha informatat shtesë personi kontaktoni: Milan Spirovski – 02 / 3298-139.

Të gjitha shpenzimet për pjesëmarrësit për transportin lokal, akomodimin dhe ushqimin do të mbulohen. Pas kampit veror, çdo pjesëmarrës do të marrë një certifikatë për pjesëmarrjen e tyre nga organizatorët.

Subjekti i e-mail-it/e-mail-it duhet të jetë “APLIKIMI PËR KAMP VEROR” dhe çdo aplikant do të marrë një mesazh pranimi kthimi. Vetëm aplikimet e marra deri më 28 qershor 2022 do të merren parasysh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *