Asnjë nga maturantët në Kosovë nuk  mori vlerësim maksimal në testin e maturës

Asnjë nga maturantët në Kosovë nuk mori vlerësim maksimal në testin e maturës

Nga rreth 22 mijë maturantë që iu nënshtruna provimit të maturës asnjë nxënës nuk ka arritur që t’i marrë 100 pikë.

Shefi i Divizionit për Standard, Monitorim dhe Vlerësim në Ministrinë e Arsimit, Fatmir Elezi, tha se vetëm një nxënës ka arritur të marrë 95 pikë derisa 77 i kanë mbi 90 pikë.

“Kemi rast me 95 pikë, ndërkaq vëtëm 0.4 për qind e nxënësve i kanë mbi 90 pikë, ose 77 nxënës janë mbi 90 pikë. Janë mbi 22 mijë maturantë”- tha Elezi, në një lidhje të drejtpërdrejt në emisionin Info Klania.

Ai theksoi se për rreth 6 mijë maturantët që nuk kanë arritur ta kalojnë provimin e maturës në afatin e parë do t’i nënshtrohen në afatin e dytë në muajin gusht.

Për të kaluar me sukses testin e maturës nga 100 pyetje një nxënës duhet t’i ketë 40 për qind prej tyre të sakta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *