NJOFTIM PËR TENDER, NGA AMBASADA E ZVICRËS

NJOFTIM PËR TENDER, NGA AMBASADA E ZVICRËS

Kërkojmë zbatues për projektin e ri të mbështetur nga Zvicra – “Modernizimi i Sektorit Privat për Qëndrueshmëri dhe Punë të Denjë” në 🇲🇰!
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të ndihmojë bizneset të modernizohen, të rrisin konkurrencën, të bëhen më të qëndrueshëm dhe të krijojnë punësim të denjë me të ardhura më të larta.
Për më shumë informacion, shikoni publikimin e tenderit në simap.ch dhe aplikoni jo më vonë se 5 shtator 2022.

Më shumë informata

https://www.facebook.com/photo/?fbid=350994773874323&set=a.228707326103069

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *