Konkursi për financimin e një projekti me interes kombëtar në kulturë për pjesëmarrjen e R.M.V në Ekspozitën e 18-të Ndërkombëtare të Arkitekturës në Venecia

Konkursi për financimin e një projekti me interes kombëtar në kulturë për pjesëmarrjen e R.M.V në Ekspozitën e 18-të Ndërkombëtare të Arkitekturës në Venecia

Konkursi për financimin e një projekti me interes kombëtar në kulturë nga fusha e bashkëpunimit ndërkombëtar për pjesëmarrjen e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Ekspozitën e 18-të Ndërkombëtare të Arkitekturës në Venecia, në vitin 2023 organizuar nga “La Biennale di Venezia” (Bienalja e Venecias)

Më shumë informata mund të merrni në linqet në

https://kultura.gov.mk/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8-2/?fbclid=IwAR0jQJkXWi-w6dz26EvPvmoOiVSGLEBwWsuNgAZSshn6kaMNZe2QNAmAToo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *