Shpallje për punësimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm për projektin “Përdor faktet”.

Shpallje për punësimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm për projektin “Përdor faktet”.

Instituti për Studime të Komunikimit (ICS) ka nevojë të punësojë gazetarë, redaktorë audio dhe video, dizajnerë tingujsh, grafikë dhe videografë si bashkëpunëtorë të jashtëm në zbatimin e projektit “Përdorimi i gazetarisë së bazuar në fakte për të rritur ndërgjegjësimin dhe kundërinformimin e gabuar në media”. Hapësira në Maqedoninë e Veriut (Përdor faktet)”. Projekti financohet nga Ambasada Britanike në Shkup dhe do të zgjasë deri në mars të vitit 2025.

 1. Rreth projektit
  Projekti “Përdor faktet” duhet të forcojë rezistencën ndaj dezinformatave të publikut të gjerë dhe grupeve vulnerabël në Maqedoni. Ai synon të krijojë analiza të thelluara, histori kërkimore, përmbajtje arsimore dhe të ofrojë burime që do të motivojnë qytetarët të veprojnë më aktivisht në zhvillimet sociale dhe të rrisin transparencën e institucioneve, gjë që do të zvogëlojë hapësirën për përhapjen e dezinformatave.

Qëllimi përfundimtar i projektit është të sensibilizojë qytetarët për të njohur strukturën dhe përmbajtjen e dezinformatave, për t’i imunizuar ata kundër përhapjes së tyre dhe për të ushtruar ndikim tek autoritetet për rritjen e transparencës në operacione dhe në proceset vendimmarrëse për politikat publike.

Projekti çdo vit do të fokusohet në tema aktuale për të cilat dezinformata po përhapet më së shumti në Maqedoni. Në vitin e parë temat kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike dhe integrimin e Maqedonisë në BE. Produktet e krijuara në këtë projekt do të tregtohen në katër platformat e ICS, por edhe në media të tjera partnere të projektit. Secila prej këtyre platformave ka domenin e vet dhe produktet do të tregtohen në përputhje me rrethanat.

Thjesht pyet (samoprasaj.mk) – Platformë për komunikim me publikun duke mundësuar dialog, përgjigje në pyetje, hulumtime dhe informacione për tema me interes publik.
Doma (doma.edu.mk) – Platformë mjedisore dhe edukative që hulumton dhe edukon tema që kanë të bëjnë me mjedisin, biodiversitetin, praktikat e qëndrueshme dhe ndërgjegjësimin mjedisor.
Res publica (respublica.edu.mk) – Blog që paraqet një iniciativë për qytetari digjitale dhe forcon rolin e komunitetit akademik dhe profesional në mbrojtjen e interesit publik.
Medium (medium.edu.mk) – Platformë për edukimin e qytetarëve në fushën e shkrim-leximit mediatik, para së gjithash për të rinjtë, e cila ofron hapësirë ​​për krijimin e përmbajtjeve nga ana e tyre.
Llojet e produkteve që do të jenë pjesë e projektit “Use Facts” dhe do të shfaqen në platformat ICS janë si më poshtë:

Podkaste audio
Tregime multimediale
Video histori
Blogjet
Intervistat
Foto histori
Postera
Postime edukative (grafika, foto)
Kuize
Video edukative interaktive

 1. Pozicionet dhe fushëveprimi i punës
  Kryeredaktor
  Gazetar me përvojë shumëvjeçare, me aftësi gazetareske dhe organizative të nevojshme për të redaktuar dy platforma mediatike (Just Ask dhe Doma). Menaxhimi i një grupi gazetarësh dhe procesi i tyre i kërkimit, si dhe projektues dhe redaktorë kryesorë për të prodhuar lloje të ndryshme të produkteve gazetareske: tregime video, tregime të shkruara, podkaste dhe histori hulumtuese multimediale. Njohuri për qasjet, produktet dhe perspektivat moderne të kërkimit gazetaresk. Gatishmëria për të dhënë njohuri dhe për të udhëhequr gazetarët dhe studiuesit e rinj. Kërkohet njohja e shkëlqyer e gjuhës letrare maqedonase. Eksperienca në një redaksi dixhitale është një avantazh, si dhe përvoja editoriale.

*Ky pozicion synohet të jetë me kohë të plotë, bazuar në kontratat vjetore për kohëzgjatjen e projektit.

Gazetarët – video kontribute dhe histori multimediale
Gazetare me përvojë pune shumëvjeçare në platforma të ndryshme (web dhe televizion), për prodhimin e llojeve të ndryshme të produkteve (storie investigative, histori analitike, histori multimediale) dhe në bashkëpunim në ekip me gazetarë të tjerë. Kandidati duhet të njohë veçoritë e gazetarisë së shkruar si dhe të gazetarisë online dhe video/TV. Është e nevojshme të kesh dëshirë për të mësuar formate të reja dhe për të treguar aftësinë për t’u përshtatur dhe për të punuar në zhanre të ndryshme gazetareske. Përvoja në redaksi dixhitale është avantazh. Dinamika e punës është e shpejtë, me punë në disa produkte gazetareske paralelisht, me një dinamikë botimi prej të paktën dy produkteve në javë.

Gazetarët – podkaste audio
Gazetar dhe prezantues i podkastit audio i cili do të udhëheqë kërkimin e historive, intervistat me të intervistuarit, shkruajnë skenarin e emisionit dhe punojnë me redaktorin audio për të finalizuar produktin. Është e dëshirueshme të kesh një përvojë disavjeçare si gazetar i historive investigative dhe analizave të thella. Kandidati duhet të ketë njohuri të mira të gjuhës letrare maqedonase dhe të jetë i aftë me të, duke treguar diksion dhe theks të mirë. Është e rëndësishme që ai të posedojë aftësi analitike, durim dhe një ndjenjë të tregimit me të cilat do të jetë në gjendje të lidhë informacione të ndryshme dhe të krijojë përfundime. Përparësi do të kenë ata kandidatë që kanë përvojë në prodhimin e podkasteve audio ose në radio. Një herë në muaj do të prodhohet një podcast i ri për një temë tjetër dhe për një platformë tjetër. Ai duhet të shpenzojë mjaft kohë në kërkime para vetë të shtënave.

Videografë
Punë dinamike me vizita në terren dhe udhëtime nëpër Maqedoni, e më rrallë në rajon. Përdoret me pajisje Canon R, në një trekëmbësh ose një stabilizues DJI Ronin S. Kërkohet gjithashtu njohuri mbi bazat e ndriçimit kur punoni në studio dhe me ekran jeshil. Aftësitë e kontrollit të kamerës me dron konsiderohen si avantazh. Disa nga produktet do të jenë jo standarde dhe do të kërkojnë një aparat fotografik dore me mjete të tjera si një aparat telefoni celular ose laptop. Është e nevojshme të përshtatet kjo shprehje, si dhe pjesa tjetër, regjistrime më standarde në studio apo në terren. Dinamika e punës është e shpejtë, me regjistrime të shpeshta në baza javore (minimumi dy takime në javë)

Redaktorët e videove
Kërkohet eksperiencë me Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop. Montazh dinamik për produktet e publikuara në rrjetet sociale (Facebook, Instagram, YouTube) dhe televizion. Disa prej produkteve do të kenë nevojë për tre versione të ndryshme, në varësi të platformave në të cilat do të publikohen. Nevojiten gjithashtu aftësi për përpunimin audio të produkteve. Njohuritë e mëparshme në punën me sfond të gjelbër (ekran jeshil) janë avantazh. Disa prej produkteve janë konceptuar me një paraqitje të fortë të paraqitjes grafike të esencës (harta, grafiku, ndërhyrje vizuale në foto dhe dokumente, etj.). Identiteti vizual i projektit, i përcaktuar qartë paraprakisht, duhet të respektohet gjatë prodhimit të të gjitha llojeve të produkteve. Dinamika e punës është e shpejtë, me prodhimin e disa produkteve në javë (minimumi dy në javë).

Dizajnerë grafikë
Kërkohet përvojë në Adobe Photoshop. Krijimi i postimeve për rrjetet sociale (Facebook, Instagram, YouTube) në të gjitha platformat ICS (Just Ask, Home, Republika dhe Medium), të cilat përfshijnë postera, foto kopertinash ose ndërhyrje në video që përmbajnë shfaqje grafike (harta, grafiku, ilustrime). Dinamika e punës është e shpejtë, me të paktën 10 produkte në muaj.

Dizajnerë të tingullit
Redaktori i audios dhe dizajnuesi i zërit për përzierjen e podkasteve audio për platformat Just Ask, Doma dhe Res Audience. Ai do të bëjë montazhin e regjistrimeve audio në bashkëpunim të ngushtë me gazetarin. Ai do të marrë pjesë në krijimin e identitetit zanor të secilit prej podkasteve, përmes krijimit të spikave të zërit intro dhe outro, futjes së efekteve zanore dhe paketimit të produktit përfundimtar. Kërkohet eksperiencë e mëparshme pune në radio ose podcast dhe komandim i shkëlqyer i një prej programeve të redaktimit audio (Adobe Audition, Audacity ose Hindenburg Journalist Pro). Një herë në muaj do të prodhohet një podcast i ri për një temë tjetër dhe për një platformë tjetër.

 1. Mënyra e aplikimit dhe përzgjedhjes
  Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë një CV (CV) dhe lidhje deri në 5 (pesë) produkte të autorit që nxjerrin në pah aftësitë e tyre për pozicionin për të cilin aplikojnë, jo më vonë se data 20 shtator 2022 në adresën e emailit pravkaja@iks.edu .mk .

Titulli i mesazhit duhet të jetë në formatin e mëposhtëm:
Pozicioni për të cilin aplikohet – Emri dhe mbiemri (shembull: Gazetar – Dejan Andonov)

Kandidatët e përzgjedhur do të thirren për intervistë.

Personi kontaktues:

Dejan Andonov, koordinator programi në IKS – dandonov@iks.edu.mk; 071 317 661

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *