Thirrje publike për punë praktike- Goethe Institute

Thirrje publike për punë praktike- Goethe Institute

Në bazë të nenit 4 të Ligjit për praktikën (Gazeta Zyrtare nr. 98/2019 dhe 103/2021), Goethe – Instituti Shkup, me seli në bul. 8 shtator nr. 18-1/5 Shkup, boton në vijim

NJOFTIM PUBLIK
Për praktikë në departamentin për kurse gjuhësore në Goethe-Institut Shkup
20 orë në javë për periudhën nga 12.9.2022 deri më 27.12.2022

Detyrat tuaja si praktikante në përgjithësi përbëhen nga sa vijon:

Njohja me parimet për organizimin dhe zhvillimin e kurseve dhe provimeve (kryesisht për fëmijë dhe të rinj) në Goethe-Institut Shkup.
Marrja e komunikimit dhe punës me disa nga klientët e Goethe-Institut Shkup
Ndihma në organizimin e kurseve për fëmijë dhe të rinj dhe nëse është e nevojshme në zhvillimin e provimeve.

Kërkesat
Kompetencat personale
Qasje miqësore ndaj klientëve
Përmbushja
Shkathtësi koordinuese dhe organizative
Aftesi pune ne grup dhe komunikim
Punë nën presion
Njohuri
Studimet në gjermanisht si gjuhë e huaj ose studime të ngjashme (të paktën katër semestra të përfunduar ose të diplomuar)
Njohja e të paktën një gjuhe zyrtare (maqedonase ose shqipe)
Njohja e gjuhës maqedonase dhe shqipe është përparësi
Njohuri teknike

Kompensimi për praktikën llogaritet sipas dispozitave ligjore.

Informacione dhe kushte shtesë
Kandidati nuk duhet të jetë i punësuar
Kandidati nuk duhet të jetë më i vjetër se 34 vjeç
Kurset për fëmijë dhe të rinj ofrohen nga e hëna në të premte nga ora 16:00 deri në 20:30, ndërsa provimet gjatë ditës.
Goethe-Institut Shkup inkurajon dhe fton aplikime nga kandidatët me aftësi të kufizuara fizike të cilët i plotësojnë kushtet e kërkuara.

Shënim i rëndësishëm në lidhje me procedurën e tenderit:
Afati i fundit për ofertim skadon më 16 shtator 2022. Ju lutemi na dërgoni aplikacionin tuaj me letër motivimi dhe CV tek Falk Schleicher, Shef i Departamentit të Gjuhëve, falk.schleicher@goethe.de, Tel. + 389 – 2 – 3121 604

Shtypni artikullin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *