Konkurs për punë: Specialist/e i/e marketingut digjital!

Konkurs për punë: Specialist/e i/e marketingut digjital!

Komodita Home shpall konkurs për punë për

Specialist i/e marketingut digjital

Shkathtësitë e nevojshme:

Njohje e shkëlqyer e rrjeteve sociale udhëheqëse dhe marketingut digjital (Facebook, Instagram, YouTube, Google Ad Words).

Certifikatë e arsimit të lartë.

Njohje e domosdoshme e gjuhës maqedonase dhe angleze.

Minimum 2 vjet përvojë pune në marketing.

Çka përmban puna:

Mirëmbajtja e faqeve të kompanisë në rrjetet dhe kanalet sociale Facebook, Instagram, YouTube, Google Ad Words.

Përditësimi i faqes së internetit të kompanisë.

Krijimi/përgatitja e kampanjave të marketingut digjital.

Hulumtim dhe analizë e kampanjave të realizuara të marketingut digjital.

Përkthimi dhe parafrazimi i teksteve.

Çka presim:

Person komunikativ dhe të motivuar.

Organizim të mirë dhe aftësi për multitasking.▪️

Aftësi për të mësuar të shpejtë.

Aplikimi përmes email adresës: marketing@comoditahome.mk

Lokacioni: Shkup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *