Thirrje publike për regjistrim në grupet e punës për krijimin e Strategjisë Kombëtare Rinore 2023-2027

Thirrje publike për regjistrim në grupet e punës për krijimin e Strategjisë Kombëtare Rinore 2023-2027

Thirrje publike për regjistrim në grupet e punës për krijimin e Strategjisë Kombëtare Rinore 2023-2027🤝Agjencia për Rini dhe Sport në bashkëpunim me Program për zhvillim i Kombeve të Bashkuara(UNDP), Misionin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) në Shkup, si dhe Fondin e Kombeve të Bashkuara mbi Popullsinë (UNFPA) është duke përgatitur Strategjinë Kombëtare për Rininë për periudhën 2023-2027.🙋🏻‍♀️🙋🏻Të gjithë të rinjtë e interesuar (15-29 vjeç) dhe personat që duan të kontribuojnë në zhvillimin e Strategjisë Kombëtare Rinore 2023-2027, në fushat prioritare, si:👉Pjesëmarrja e të rinjve,👉Puna rinore,👉Informacione për të rinjtë,👉Mbështetje për sipërmarrje dhe para-punësimit,👉 Shëndetësi,👉 Kulturë,👉Edukim dhe👉Siguri⏳ Afati i aplikimit është 05 tetor 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *