Pensionistet lexuese të rregullta pjesë e projektit “Klubi i lexuesve-pensionistë” shkëbejnë ide mes tyre

Pensionistet lexuese të rregullta pjesë e projektit “Klubi i lexuesve-pensionistë” shkëbejnë ide mes tyre

Shoqërim i këndshëm i bibliotekarëve të IN Biblioteka “Koço Racin” me një grup lexuesish të rregullt– pensionistë, anëtarë të “Klubit të lexuesve – pensionistë.Diskutime, këmbim ideshë , analizë të librave të lexuar dhe sugjerime për tituj të rinj. Këtë projekt implementon Institucioni Nacional Biblioteka “Koço Racin” – Tetovë, finansuar nga Ministria e Kulturës

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *