Sa përqind e popullsisë mban syze?

Sa përqind e popullsisë mban syze?

Mbi 4 miliardë të rritur në botë mbajnë syze. Kjo statistikë rrjedh nga pretendimi i Këshillit të Vizionit të Amerikës se rreth 75 për qind e popullsisë së rritur në mbarë botën përdor produkte për korrigjimin e shikimit dhe 64 për qind e tyre mbajnë syze.
Më shumë gra mbajnë syze sesa burra; mbi 50 për qind e të gjitha grave mbajnë syze në krahasim me 42 për qind të të gjithë burrave. Përafërsisht 85 për qind e të gjithë popullsisë mban syze dielli. Problemet e shikimit miop janë më të zakonshme tek të rinjtë, ndërsa ndërlikimet e shikimit largpamës zakonisht lindin gjatë viteve të arta. Një e treta e të gjithë njerëzve që mbajnë syze kanë të paktën një astigmatizëm të lehtë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *