Në Guatemala, qeveria njeh gjithsej 22 gjuhë si gjuhë amtare

Në Guatemala, qeveria njeh gjithsej 22 gjuhë si gjuhë amtare

Gjuha zyrtare e Guatemalës është spanjishtja, por 22 gjuhët amtare të qytetarëve Maya, Xinca dhe Garifuna njihen gjithashtu zyrtarisht. Me siguri mund të kemi edhe disa gjuhë zyrtare, apo jo?

Shumica e gjuhëve janë Maja, ndërsa dy përjashtimet, Garifuna dhe Xincan, kanë përkatësisht origjinë Karaibe dhe të panjohur. Për referencë, më pak se 1% e popullsisë totale të Guatemalës flet këto dy gjuhë, kështu që supozoj se edhe më shumë merita i shkon Guatemalës për përfshirjen e tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *