Shkolla NOVA International kërkon një mësues/e ndihmës në shkollën fillore

Shkolla NOVA International kërkon një mësues/e ndihmës në shkollën fillore

Në NOVA, ne drejtojmë një diskutim tërheqës se si t’i përgatisim studentët tanë për një botë që sfidon nocionet themelore të arsimit, mirëqenies dhe suksesit. Ne jemi në kërkim të mendimtarëve të ardhshëm me ekspertizë në profesionin e tyre, dhe po ashtu ata që zotërojnë aftësi njerëzore për të angazhuar dhe frymëzuar studentët tanë. Përveç përvojave tuaja profesionale dhe kredencialeve, ne dëshirojmë të njihemi me historinë tuaj personale, motivimet tuaja dhe mënyrën se si e kuptoni rolin e komuniteteve të të mësuarit. NOVA forcohet nga idetë dhe vlerat, prandaj ne kërkojmë edukatorë që përvetësojnë vlera të rëndësishme, të cilët janë lojtarë të ekipit të gatshëm për të mbrojtur të gjithë studentët, të mbajnë pritshmëri të larta për rritje dhe që ndihmojnë në krijimin e një komuniteti më të fortë dhe më të ndërlidhur.

ATRIBUTET KRYESORE

ES kërkon një mësues mbështetës shumë të kualifikuar dhe me përvojë që do të punojë së bashku me mësuesit e dhomës së shtëpisë në nivelet e klasave. Kandidati ideal duhet të jetë një mësues i certifikuar, mundësisht me përvojë të mëparshme mësimore. Kandidati duhet të demonstrojë aftësi shumë të zhvilluara për të punuar me më të rinjtë dhe për të rritur zhvillimin e tyre akademik dhe social/emocional. Ai/ajo duhet të kuptojë potencialin e zhvillimit të nxënësve dhe të shërbejë si model përmes promovimit të vlerave që përfshijnë një mjedis të sigurt dhe mbështetës të të mësuarit.

PARIMET UDHËZUESE

Deklaratat tona të misionit për sa i përket atributeve personale që gjenden në profilin e nxënësit IB:
Kërkoni veten dhe të tjerët (Kërkuesit, reflektues, të ekuilibruar)
Në zemër dhe mendje (të kujdesshëm, parimorë, të ditur, mendimtarë)
Pa frikë nga mundësitë (mendje të hapur, marrës të rrezikut, komunikues)

KUALIFIKIMET

Pritet që kandidatët për këtë pozicion të jenë pedagogë të kualifikuar. Kandidatët që do të konsideronim një ndeshje të mirë përfshijnë:

Arsimi / Certifikimi / Përvoja:

● Specializimi pedagogjik i viteve të hershme/shkollë fillore ose BA në mësimdhënien e gjuhës angleze
● Çertifikimi aktual arsimor
● Përvoja e mëparshme përkatëse në punën me nxënësit e shkollës fillore
● Përvojë pune në komunitete të ngjashme dinamike të të nxënit

Karakteristikat personale:

● Bashkëpunues dhe fleksibël
● Zotëron entuziazëm dhe avokim për mirëqenien e studentëve
● Shfaq aftësi të shkëlqyera sociale të cilat mundësojnë bashkëpunim në të gjithë komunitetin
● Është shumë i organizuar
● Të ketë njohuri minimale të nivelit C1 të gjuhës angleze

KUSHTET E PUNËS DHE KONTRATËS

Ky pozicion merr një pagë konkurruese dhe përfitime gjithëpërfshirëse.

APLIKACION

Aplikimi juaj duhet të përfshijë një CV aktuale, kontakt nga 2 mbikëqyrës të kaluar, të cilët janë të gatshëm të jenë gjyqtarët tuaj konfidencialë dhe një foto të fundit (opsionale). Për më tepër, duhet të përfshini një letër motivuese jo më shumë se një faqe, duke përshkruar motivimin tuaj për t’u bashkuar me Nova-n. Të gjitha dokumentet duhet të dërgohen në recruitment@nova.edu.mk si një dokument i vetëm PDF jo më vonë se të premten 7 tetor 2022. Shkolla rezervon të drejtën të caktojë një aplikant në çdo fazë nëse një person me kualifikim të lartë aplikon para afatit të caktuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *