Ministria për sistem politik shpall thirrje publike për aktivitetet e Shoqatave dhe fondacioneve

Ministria për sistem politik shpall thirrje publike për aktivitetet e Shoqatave dhe fondacioneve

Shpallëm sot thirrjen publike për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve të vendit për vitin 2022, përmes të cilës do të ndajmë gjithsej 20.000.000 denarë në formë të 33 granteve të menjëhershme prej 600.000 denarëve për periudhën e zbatimit të programeve / projekteve deri më 30.06.2023.Ftoj të gjitha shoqatat dhe fondacionet të shqyrtojnë përmbajtjen e thirrjes publike dhe të aplikojnë në kornizën e përcaktuar kohore deri më 17 nëntor 2022.Për më tepër informacione rreth kushteve të aplikimit, qëllimeve prioritare dhe specifike, kriteret e vlerësimit, si dhe për shkarkimin e formularëve të aplikimit klikoni në: https://mpsoz.gov.mk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *