Thirrje për trajnime për organizatat ekologjike

Thirrje për trajnime për organizatat ekologjike

Regjistrohu për trajnime që do t’ju forcojnë si një organizatë mjedisore!

Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj (MZMP) për nevojat e zbatimit të projektit “Organizatat civile në veprim për ndryshimet klimatike” të zbatuar nga Eko-svest, MZMP dhe Fondacioni CNVP dhe mbështetur nga Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, organizon trajnime për mjedisin civil civil. organizatat e shoqërisë.

✔️Qëllimi i trajnimeve është rritja dhe fuqizimi i kapaciteteve, njohurive dhe aftësive dhe ofrimi i mbështetjes për organizatat civile mjedisore.

👉Trajnim për aspektet juridike dhe financiare të punës së organizatave të shoqërisë civile (02-04.12.2022)
👉Trajnim për përgatitjen e projekt aplikacioneve dhe realizimin e projekteve (25-27.11.2022)

🔗 për aplikim: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Dfs6VHyG30SWmLTvK-g2eZH5O1nhhVFHkLEO2wKE4shUOU1HUVYwQUlKRjJZWkRQTlYzSjJIVFZGSS4u&fbclid=IwAR3ZoRj1ylGlmFnk99tKpFCWNHzSzexBiPos7yJ6BPhSZAE5kPIGpXHj0BE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *