Konkurs për ndarjen e bursave për studentët romë të regjistruar në studimet e ciklit të parë në institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2020/2021

Konkurs për ndarjen e bursave për studentët romë të regjistruar në studimet e ciklit të parë në institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2020/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës për vitin akademik 2020/2021 shpall konkursis për ndarjen e 130 bursa për studentët romë të regjistruar në studimet e ciklit të parë në institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat në Republikën e Maqedonisë...
read more
“ALBIZ“ shpall konkurs për 175 bursa për studentë për vitin akademik 2020/2021

“ALBIZ“ shpall konkurs për 175 bursa për studentë për vitin akademik 2020/2021

K O N K U R S (Për ndarjen e bursave për studentë për vitin akademik 2020/2021) Fondacioni “ALBIZ“ shpall konkurs për: 175 bursa për studentë për vitin akademik 2020/2021 APLIKIMI Të drejtë për aplikim në këtë konkurs kanë studentët...
read more
Deri më 9 nëntor zgjat afati për aplikim për bursë për nxënës për vitin shkollor 2020/2021

Deri më 9 nëntor zgjat afati për aplikim për bursë për nxënës për vitin shkollor 2020/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës rikujton se në rrjedhë është Konkursi për aplikim për bursë për nxënës për vitin shkollor 2020/2021 i cili zgjat deri më 9 nëntor. Konkurset janë shpallur në ueb faqen e MASH-it, ndërsa dokumentet e nevojshme.....
read more
MASH: Konkurs për rimbursimin e mjeteve për instrumentet e blera muzikore për vitin akademik 2020/2021

MASH: Konkurs për rimbursimin e mjeteve për instrumentet e blera muzikore për vitin akademik 2020/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës rimburson një pjesë të fondeve të paguara për instrumentin e blerë muzikor në shumën prej 75% të fondeve të paguara, por jo më shumë se 100,000 denarë për instrument, për 25 instrumente muzikorë të blera...
read more
Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka shpallur konkurs për bursë për nxënësit për vitin shkollor 2020/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka shpallur konkurs për bursë për nxënësit për vitin shkollor 2020/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) informon se prej dje ka filluar aplikimi për fitimin e të drejtës së bursës për nxënësit për vitin shkollor 2020/2021. Konkursi është publikuar në internet faqen e MASH, ndërsa afati i fundit për dorëzimi...
read more
Organizata humanitare El Hilal shpall konkurs për bursa studentore për vitin akademik 2020/2021

Organizata humanitare El Hilal shpall konkurs për bursa studentore për vitin akademik 2020/2021

Organizata humanitare El Hilal shpall konkurs për bursa studentore për vitin akademik 2020/2021.  
read more
Fondacioni ALBIZ shpall konkurs për programin “Bursa për studentë për vitin akademik 2020/21”.

Fondacioni ALBIZ shpall konkurs për programin “Bursa për studentë për vitin akademik 2020/21”.

Fondacioni ALBIZ shpall konkurs për programin “Bursa për studentë për vitin akademik 2020/21”. Fondacioni Albiz do të ndaj 175 Bursa për studentë. Aplikimet bëhen në afatin vijues : – prej 26.10.2020 (e hënë) deri më 26.11.2020 (e enjte) ...
read more
Aplikim për ndihmë financiare të njëherëshme për studentët që të paguajnë në pjesë nga participimi i shpenzimeve për studime.

Aplikim për ndihmë financiare të njëherëshme për studentët që të paguajnë në pjesë nga participimi i shpenzimeve për studime.

Aplikim për ndihmë financiare të njëherëshme për studentët për të paguar një pjesë të participimit të shpenzimeve për studime, shpenzimeve per akomodim ne konviktin e studenteve gjegjësisht të shpenzimeve për akomodim privat Për më shumë, ...
read more
Konkurs: Bursë të plotë për studime pasdiplomike në Universitetin Amerikan Kolegj-Shkup

Konkurs: Bursë të plotë për studime pasdiplomike në Universitetin Amerikan Kolegj-Shkup

  Konkurs për Bursë të plotë për studime pasdiplomike në Universitetin Amerikan Kolegj-Shkup. Për më  shumë info kliko linkun në vijim: https://uacs.edu.mk/home/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0...
read more
Penda: Konkurs për ndarjen e bursave për vitin akademik 2020/2021

Penda: Konkurs për ndarjen e bursave për vitin akademik 2020/2021

Asociacioni për Edukim Penda bën thirrje studentëve universitarë (bachelor dhe master) dhe maturantëve të shkollave të mesme nga Republika e Maqedonisë së Veriut të aplikojnë në konkursin e bursave për vitin akademik 2020/2021. Këtë vit asoc...
read more
1 2 3 21