No Image

Thirrje publike për 150 bursa për fëmijët me aftësi të kufizuara në Maqedoni

Fondacioni për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas Hapi” në bashkëpunim me Shoqatën për promovim dhe zhvillim të shoqërisë inkluzive “Inkluziva” dhe Shoqatën për ofrim të shërbimeve personave me aftësi të kufizuara “Handimak”, realizon Projektin “Bëhu IN, bëhu Inkluziv, bëhu...
read more
SHMP “Jahja Kemal” shpall konkurs për ndarjen e bursave për arsimin e mesëm

SHMP “Jahja Kemal” shpall konkurs për ndarjen e bursave për arsimin e mesëm

Shkup, 8 prill – SHMP “Jahja Kemal” shpall konkurs për ndarjen e bursave për arsimin e mesëm. Testimi për burse do të mbahet më 9 maj të vitit 2021 në ora 11:00 (Shkup, Tetovë-Bogovinë, Strugë). Nxënësit nga klasa e nëntë...
read more
No Image

Мundësi më shumë për të gjithë ata të cilët në të ardhmen dëshirojnë të studijojnë në universitetet më elitare në botë

ShMP “Jahja Kemal” shpall konkurs për dhënien e bursave për arsimin e mesëm.Testimi për bursë do të mbahet më 09.05.2021 të dielën në ora 11.00 në Shkup, Tetovë, Strugë.Në testim mund të konkurojë çdo nxënës që kryen klasën e nëntë,...
read more
No Image

Bursa studimore në Turqi për të gjitha nivelet

Aplikimet për studime me bursë në Turqi për të gjitha nivelet janë hapur nga data 10 Janar deri me datë 20 Shkurt 2021. Të interesuarit mund të marrin pjesë…
read more
Konkurs për ndarjen e bursave për studentët romë të regjistruar në studimet e ciklit të parë në institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2020/2021

Konkurs për ndarjen e bursave për studentët romë të regjistruar në studimet e ciklit të parë në institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2020/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës për vitin akademik 2020/2021 shpall konkursis për ndarjen e 130 bursa për studentët romë të regjistruar në studimet e ciklit të parë në institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat në Republikën e Maqedonis...
read more
No Image

“ALBIZ“ shpall konkurs për 175 bursa për studentë për vitin akademik 2020/2021

K O N K U R S (Për ndarjen e bursave për studentë për vitin akademik 2020/2021) Fondacioni “ALBIZ“ shpall konkurs për: 175 bursa për studentë për vitin akademik 2020/2021 APLIKIMI Të drejtë për aplikim në këtë konkurs kanë studentët...
read more
Deri më 9 nëntor zgjat afati për aplikim për bursë për nxënës për vitin shkollor 2020/2021

Deri më 9 nëntor zgjat afati për aplikim për bursë për nxënës për vitin shkollor 2020/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës rikujton se në rrjedhë është Konkursi për aplikim për bursë për nxënës për vitin shkollor 2020/2021 i cili zgjat deri më 9 nëntor. Konkurset janë shpallur në ueb faqen e MASH-it, ndërsa dokumentet e nevojshme.....
read more
MASH: Konkurs për rimbursimin e mjeteve për instrumentet e blera muzikore për vitin akademik 2020/2021

MASH: Konkurs për rimbursimin e mjeteve për instrumentet e blera muzikore për vitin akademik 2020/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës rimburson një pjesë të fondeve të paguara për instrumentin e blerë muzikor në shumën prej 75% të fondeve të paguara, por jo më shumë se 100,000 denarë për instrument, për 25 instrumente muzikorë të blera...
read more
Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka shpallur konkurs për bursë për nxënësit për vitin shkollor 2020/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka shpallur konkurs për bursë për nxënësit për vitin shkollor 2020/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) informon se prej dje ka filluar aplikimi për fitimin e të drejtës së bursës për nxënësit për vitin shkollor 2020/2021. Konkursi është publikuar në internet faqen e MASH, ndërsa afati i fundit për dorëzimi...
read more
Organizata humanitare El Hilal shpall konkurs për bursa studentore për vitin akademik 2020/2021

Organizata humanitare El Hilal shpall konkurs për bursa studentore për vitin akademik 2020/2021

Organizata humanitare El Hilal shpall konkurs për bursa studentore për vitin akademik 2020/2021.  
read more
1 2 3 21