Bursa studimore në Turqi për të gjitha nivelet

Bursa studimore në Turqi për të gjitha nivelet

Aplikimet për studime me bursë në Turqi për të gjitha nivelet janë hapur nga data 10 Janar deri me datë 20 Shkurt 2021. Të interesuarit mund të marrin pjesë…
read more
Konkurs për ndarjen e bursave për studentët romë të regjistruar në studimet e ciklit të parë në institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2020/2021

Konkurs për ndarjen e bursave për studentët romë të regjistruar në studimet e ciklit të parë në institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2020/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës për vitin akademik 2020/2021 shpall konkursis për ndarjen e 130 bursa për studentët romë të regjistruar në studimet e ciklit të parë në institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat në Republikën e Maqedonis...
read more
“ALBIZ“ shpall konkurs për 175 bursa për studentë për vitin akademik 2020/2021

“ALBIZ“ shpall konkurs për 175 bursa për studentë për vitin akademik 2020/2021

K O N K U R S (Për ndarjen e bursave për studentë për vitin akademik 2020/2021) Fondacioni “ALBIZ“ shpall konkurs për: 175 bursa për studentë për vitin akademik 2020/2021 APLIKIMI Të drejtë për aplikim në këtë konkurs kanë studentët...
read more
Deri më 9 nëntor zgjat afati për aplikim për bursë për nxënës për vitin shkollor 2020/2021

Deri më 9 nëntor zgjat afati për aplikim për bursë për nxënës për vitin shkollor 2020/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës rikujton se në rrjedhë është Konkursi për aplikim për bursë për nxënës për vitin shkollor 2020/2021 i cili zgjat deri më 9 nëntor. Konkurset janë shpallur në ueb faqen e MASH-it, ndërsa dokumentet e nevojshme.....
read more
MASH: Konkurs për rimbursimin e mjeteve për instrumentet e blera muzikore për vitin akademik 2020/2021

MASH: Konkurs për rimbursimin e mjeteve për instrumentet e blera muzikore për vitin akademik 2020/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës rimburson një pjesë të fondeve të paguara për instrumentin e blerë muzikor në shumën prej 75% të fondeve të paguara, por jo më shumë se 100,000 denarë për instrument, për 25 instrumente muzikorë të blera...
read more
Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka shpallur konkurs për bursë për nxënësit për vitin shkollor 2020/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka shpallur konkurs për bursë për nxënësit për vitin shkollor 2020/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) informon se prej dje ka filluar aplikimi për fitimin e të drejtës së bursës për nxënësit për vitin shkollor 2020/2021. Konkursi është publikuar në internet faqen e MASH, ndërsa afati i fundit për dorëzimi...
read more
Organizata humanitare El Hilal shpall konkurs për bursa studentore për vitin akademik 2020/2021

Organizata humanitare El Hilal shpall konkurs për bursa studentore për vitin akademik 2020/2021

Organizata humanitare El Hilal shpall konkurs për bursa studentore për vitin akademik 2020/2021.  
read more
Fondacioni ALBIZ shpall konkurs për programin “Bursa për studentë për vitin akademik 2020/21”.

Fondacioni ALBIZ shpall konkurs për programin “Bursa për studentë për vitin akademik 2020/21”.

Fondacioni ALBIZ shpall konkurs për programin “Bursa për studentë për vitin akademik 2020/21”. Fondacioni Albiz do të ndaj 175 Bursa për studentë. Aplikimet bëhen në afatin vijues : – prej 26.10.2020 (e hënë) deri më 26.11.2020 (e enjte) ...
read more
Aplikim për ndihmë financiare të njëherëshme për studentët që të paguajnë në pjesë nga participimi i shpenzimeve për studime.

Aplikim për ndihmë financiare të njëherëshme për studentët që të paguajnë në pjesë nga participimi i shpenzimeve për studime.

Aplikim për ndihmë financiare të njëherëshme për studentët për të paguar një pjesë të participimit të shpenzimeve për studime, shpenzimeve per akomodim ne konviktin e studenteve gjegjësisht të shpenzimeve për akomodim privat Për më shumë, ...
read more
Konkurs: Bursë të plotë për studime pasdiplomike në Universitetin Amerikan Kolegj-Shkup

Konkurs: Bursë të plotë për studime pasdiplomike në Universitetin Amerikan Kolegj-Shkup

  Konkurs për Bursë të plotë për studime pasdiplomike në Universitetin Amerikan Kolegj-Shkup. Për më  shumë info kliko linkun në vijim: https://uacs.edu.mk/home/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0...
read more
1 2 3 21