Konkurs dizajni për efikasitet energjitik

Konkurs dizajni për efikasitet energjitik

Skopje Lab- Qendra për inovacion e Qytetit të Shkupit shpall konkurs për dizajn të #poster dhe bexh të cilat Qyteti Shkupit do ti shfrytëzojë në kapmanjën promotive për efikasitet energjetik të emërtuar: “Ndryshimi fillon me ty”. Konkursi është i hapur...
read more
 THIRRJE PUBLIKE: PËR SUBVENCIONIMIN E QYTETARËVE TË KOMUNËS SË TETOVËS ME FURNIZIM  DHE MONTIM TË INVERTER KLIMAVE për vitin 2020

 THIRRJE PUBLIKE: PËR SUBVENCIONIMIN E QYTETARËVE TË KOMUNËS SË TETOVËS ME FURNIZIM  DHE MONTIM TË INVERTER KLIMAVE për vitin 2020

read more
Kurs i ri HELP për Mbrojtjen dhe Sigurinë e Gazetarëve

Kurs i ri HELP për Mbrojtjen dhe Sigurinë e Gazetarëve

Kursi i ri HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) për Mbrojtjen dhe Sigurinë e Gazetarëve tani është në dispozicion në platformën HELP online platform. Qëllimi i kursit: Liria e shprehjes dhe rrjedha e lirë e informacionit janë gu...
read more
Fondacioni i Metamorfozës shpall konkurs për mësimdhënës/e të hapur për resurse arsimore nga arsimi fillor 2020.

Fondacioni i Metamorfozës shpall konkurs për mësimdhënës/e të hapur për resurse arsimore nga arsimi fillor 2020.

Fondacioni i Metamorfozës shpall konkurs për mësimdhënës/e të hapur për resurse arsimore nga arsimi fillor 2020. Për të mësuar më shumë rreth formës së pjesëmarrjes drejtohuni në linkun në vijim: Конкурс за НајООР наставн...
read more
Thirrje për aplikim: Kandidatë për vëzhgim të kualitetit të diskutimit në Parlament

Thirrje për aplikim: Kandidatë për vëzhgim të kualitetit të diskutimit në Parlament

Instituti për demokraci “Societas Civilis” – Shkup (IDSC) shpall konkurs për aplikim të kandidatëve si vëzhgues për kualitet të debatit të diskutimit në Paralment, angazhimi është me pagesë. Thirrja i referohet personave apo motiv...
read more
Thirrje publike për dhurimin e platformës online ndër-rajonale të turizmit I-Top

Thirrje publike për dhurimin e platformës online ndër-rajonale të turizmit I-Top

Bazuar në Vendimin për dhurimin e platformës online ndër-rajonale të turizmit, i miratuar nga Komiteti Drejtues i projektit “Ndërmarrja Sociale – Projekti për avancimin e turizmit bashkëkohor (STEP)” i financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër ...
read more
Thirrje për kurs online për avokat/jurist të diplomuar dhe studentë të shkencave juridike

Thirrje për kurs online për avokat/jurist të diplomuar dhe studentë të shkencave juridike

Dhoma e avokatisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut në bashkëpunim me Këshillin e Evropës – Program evropian për edukimin e të drejtave të njeriut për profesionist të drejtësisë, dhe Fakultetit e Juridikut i Universitetit Shën Klement...
read more
Banka Popullore: Konkurs për çmim vjetor për studiuesit e rinj

Banka Popullore: Konkurs për çmim vjetor për studiuesit e rinj

Banka Popullore shpall konkurs për Çmimin Vjetor për studiuesit e rinj për punimin më të mirë në fushën e makroekonomisë dhe bankingut për vitin 2021. Shpërblimi jepet për nxitjen e zhvillimit të mendimit shkencor dhe përgatitjen e punimeve në...
read more
Konkurs për Zgjedhje të Sekretarit Gjeneral të Asociacionit për Edukim MLADI INFO

Konkurs për Zgjedhje të Sekretarit Gjeneral të Asociacionit për Edukim MLADI INFO

Asociacioni Mladi Info shpall konkurs për zgjedhjen e Sekretarit Gjeneral Kualifikimet dhe aftësitë Arsimi i lartë në fushën e shkencave sociale; Së paku 2 vjet përvojë pune në sektorin civil në Maqedoninë Veriore ose jashtë saj; Njohuri dhe përv...
read more
KONKURS PËR ARTIST TË RI

KONKURS PËR ARTIST TË RI

Galeria Nacionale e Republikës së Maqedonisë së Veriut dërgon këtë ftesë të hapur për realizim të ekspozitave nga artistë të rinj vizualë Në këtë konkurs mund të paraqiten të gjithë artistët deri (edhe) 35 vjeç (deri në ditën e konkursi...
read more
1 2 3 30