Thirrje publike për pjesëmarrje në punëtori mbi raportimin e ndjeshëm gjinor dhe rolin e gazetarit në luftën kundër dhunës ndaj grave

Thirrje publike për pjesëmarrje në punëtori mbi raportimin e ndjeshëm gjinor dhe rolin e gazetarit në luftën kundër dhunës ndaj grave

Shoqata maqedonase e juristëve të rinj (MYLA), në kuadër të projektit “Krijimi i kulturave të barazisë gjinore” i mbështetur nga UNWomen në Shkup, shpall thirrje publike për pjesëmarrje në punëtori një-ditore mbi raportimin e ndjeshëm dhe rolin e gazetarit në...
read more
Tetovë: Trajnim për kuzhinier

Tetovë: Trajnim për kuzhinier

Instituti për Zhvillim të Bashkësisë ofron trajnim për kuzhinier. Për më shumë info, kliko linkun: https://www.facebook.com/irztetovo/posts/2853497228238158
read more
Shpallje Publike për punësimin e 600 realizuesve për vendin e punës “Polic”

Shpallje Publike për punësimin e 600 realizuesve për vendin e punës “Polic”

Në bazë të nenit 79 paragrafi 1 nga Ligji për punët e brendshme (“Gazeta Zyrtare” nr. 42/2014, 116/2014, 33/2015, 5/2016, 120/2016, 127/2016, 142/2016, 190/2016 , 21/2018, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 108/2019 dhe ...
read more
Drejtoria e Doganave shpall konkurs për 119 vende pune

Drejtoria e Doganave shpall konkurs për 119 vende pune

Drejtoria e Doganave kërkon 119 të punësuar për kohë të caktuar në më shumë pozicione për shkak vëllimit të shumtë të punës, raporton SHENJA. Nga Këshilltar për marrëdhënie me publikun, operator për korrespodencën dhe punët teknike dhe ad...
read more
FrameIn Production: Shpall Audicion për Filma Televiziv

FrameIn Production: Shpall Audicion për Filma Televiziv

Produksioni FrameIn Production në bashkepunim me Radio Televizionin Shtetëror të Maqedonisë së veriut, TVM2: Shpallë audicion: Në këtë projekt mund të marrin pjesë aktorë/aktore, që i përkasin grupmoshave si në vijim: Aktorë të moshes 20-60 vj...
read more
Thirrje publike: Për parashtrimin e aplikacioneve për kreditim të drejtpërdrejtë të mikro ndërmarrjeve dhe ndërmarrjeve të vogla të goditura nga Kovid-19

Thirrje publike: Për parashtrimin e aplikacioneve për kreditim të drejtpërdrejtë të mikro ndërmarrjeve dhe ndërmarrjeve të vogla të goditura nga Kovid-19

Në bazë të Ligjit për Bankën e Maqedonisë për mbështetje të zhvillimit (Gz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.105/2009), Marrëveshjes për administrimin e Fondit për mikro ndërmarrjet dhe ndërmarrjet e vogla nr. 10-7500/2 të datës 12.11.20...
read more
Konkurs pune: “Dauti Komerc” hap vende pune në Tetovë

Konkurs pune: “Dauti Komerc” hap vende pune në Tetovë

Kërkohen disa shoferë me kategori C për rajonin e Tetovës: Dërgoni biografinë tuaj, bashkë me diplomën e shkollës së mesme, kopjen e lejes dhe kopjen nga certifikata e lindjes në emailin: hr@dauti.com.mk Konkursi është i hapur 10 ditë. ( 24.11....
read more
Thirrje publike për dhënien e granteve agjencioneve turistike të licencuara

Thirrje publike për dhënien e granteve agjencioneve turistike të licencuara

Ministria e Ekonomisë në kuadër të Programit për zhvillimin e turizmit për vitin 2020-  pakoja e 4 për 2020,  shpall thirrje publike për dhënie të granteve për agjencionet turistike të liçencuara. Lëndë e kësaj thirrje publike është dhënia...
read more
Thirrje Publike për grante për restorantet e dasmave

Thirrje Publike për grante për restorantet e dasmave

Ministria e Ekonomisë në kuadër të Programit për mbështetje të sektorit hotelierik në Maqedoninë e Veriut shpall thirrje publike për dhënie të granteve për restorantet e dasmave. Për të mësuar më shumë, klikoni në linkun e dhënë: http://ec...
read more
Thirrje publike për çmim kombëtar të vullnetarëve 2020

Thirrje publike për çmim kombëtar të vullnetarëve 2020

Qendra Kulturore Rinore – Manastir me rastin e 5 Dhjetorit të Ditës Ndërkombëtare të Vullnetarëve, që nga viti 2006 themeloi Çmimet Kombëtare të Vullnetarëve, për herë të 15-të, shpall THIRRJE PUBLIKE në të gjitha organizatat e shoqëris...
read more
1 2 3 33