Mundësi për të gjithë: Agjencia e Punësimit, me shpallje publike për Punë Publike

Mundësi për të gjithë: Agjencia e Punësimit, me shpallje publike për Punë Publike

Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut ju informon se Shpallja Publike për masën Punë Publike është aktive, dhe e njëjta realizohet në përputhje me Planin Operativ të masave dhe programeve aktive dhe shërbimeve të tregut të punës...
read more
Fondacioni Albiz: Thirrje për grante për biznese

Fondacioni Albiz: Thirrje për grante për biznese

Fondacioni për Zhvillimin e Arsimit dhe Kulturës Albiz, partner zbatues i projektit EU IMPACT WB, i financiar nga Komisioni Evropian, shpall thirrje për aplikim, për Grante për biznese, nga ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, të regjistruara në...
read more
Regjistrimi i popullsisë: Konkurs shtesë për regjistrues dhe instruktorë

Regjistrimi i popullsisë: Konkurs shtesë për regjistrues dhe instruktorë

Enti Shtetëror i Statistikave shpalli konkurs publik shtesë për regjistrues dhe instruktorë rajonalë, për Regjistrimit të Popullsisë, Familjeve dhe amvisërive, që do të mbahet nga 1 deri 21 Prill. Gjatë angazhimit të tyre do të merret parasysh st...
read more
Thirrje për pjesëmarrje në Shkollën për politika në Qendrën Presidenciale për Edukim Politik

Thirrje për pjesëmarrje në Shkollën për politika në Qendrën Presidenciale për Edukim Politik

Është hapur thirrje për pjesëmarrje në Shkollën për politika në Qendrën Presidenciale për Edukim Politik. Përparojini njohuritë e juaja dhe më e rëndësishmja nga të gjitha, shoqërohuni duke i shkëmbyer përvojat me pjesëmarrësit e tjerë, l...
read more
Thirrje publike për pjesëmarrje në programin për punë praktike për jurist të rinj

Thirrje publike për pjesëmarrje në programin për punë praktike për jurist të rinj

Shoqata maqedonase për juristë të rinj, në kuadër të projektit “Përforcim të profesionalizmit, kompetencës dhe intergitetit të juristëve të rinj në Maqedoni” i mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Maqedoni në Shku...
read more
Forumi Rinor Islam – Dega Tetovë organizon trajnim për skijim

Forumi Rinor Islam – Dega Tetovë organizon trajnim për skijim

Forumi Rinor Islam – Dega Tetovë organizon trajnim për skijim, me trajnues profesional! Afati i fundit për aplikim: 30.01.2021Tel: 071/543-565 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIXJbxGn8lmCUg2YXDJwDlX3IwlAXnEMok4e84AX422c8njw/viewform Trajnimi...
read more
Thirrje publike për pjesëmarrje në punëtori mbi raportimin e ndjeshëm gjinor dhe rolin e gazetarit në luftën kundër dhunës ndaj grave

Thirrje publike për pjesëmarrje në punëtori mbi raportimin e ndjeshëm gjinor dhe rolin e gazetarit në luftën kundër dhunës ndaj grave

Shoqata maqedonase e juristëve të rinj (MYLA), në kuadër të projektit “Krijimi i kulturave të barazisë gjinore” i mbështetur nga UNWomen në Shkup, shpall thirrje publike për pjesëmarrje në punëtori një-ditore mbi raportimin e ndjeshëm dhe ro...
read more
Tetovë: Trajnim për kuzhinier

Tetovë: Trajnim për kuzhinier

Instituti për Zhvillim të Bashkësisë ofron trajnim për kuzhinier. Për më shumë info, kliko linkun: https://www.facebook.com/irztetovo/posts/2853497228238158
read more
Shpallje Publike për punësimin e 600 realizuesve për vendin e punës “Polic”

Shpallje Publike për punësimin e 600 realizuesve për vendin e punës “Polic”

Në bazë të nenit 79 paragrafi 1 nga Ligji për punët e brendshme (“Gazeta Zyrtare” nr. 42/2014, 116/2014, 33/2015, 5/2016, 120/2016, 127/2016, 142/2016, 190/2016 , 21/2018, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 108/2019 dhe ...
read more
Drejtoria e Doganave shpall konkurs për 119 vende pune

Drejtoria e Doganave shpall konkurs për 119 vende pune

Drejtoria e Doganave kërkon 119 të punësuar për kohë të caktuar në më shumë pozicione për shkak vëllimit të shumtë të punës, raporton SHENJA. Nga Këshilltar për marrëdhënie me publikun, operator për korrespodencën dhe punët teknike dhe ad...
read more
1 2 3 34