Program për sigurinë kibernetike në Mbretërinë e Bashkuar

Program për sigurinë kibernetike në Mbretërinë e Bashkuar

Bursat për programin e Sigurisë Kibernetike për Ballkanin Perëndimor synojnë të përfshijnë profesionistët me potencial të dukshëm të lidershipit në fushën e sigurisë kibernetike ose politikës kibernetike në Ballkanin Perëndimor. Ky program financohet nga Zyra e Jashtme dhe Zyra e...
read more
Konkurs Ndërkombëtar Dizejnimi

Konkurs Ndërkombëtar Dizejnimi

Organizata Caritas fton palët e interesuara të marrin pjesë në Konkursin Ndërkombëtar të Dizejnimit të shpallur në kuadër të Fushatës Anti – Stigma dhe nën Sloganin: “MUND T’I NDODHË KUJTDO” Fushata është realizuar në kuadër të proje...
read more
Konkurs fotografie

Konkurs fotografie

Konkursi i Fotografisë “NDRYSHE?” lidhur me parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, aktivitet i projektit “YES- Youth Engaged in Society”. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “ Fuqizimi i Shoqëris...
read more
Thirrje për shprehje interesi/ Trajnim falas

Thirrje për shprehje interesi/ Trajnim falas

A është organizata juaj shoqatë/organizatë personash me aftësi të kufizuara? A dëshiron organizata juaj të forcojë kapacitetet e veta për një përfaqësim më të mirë të personave me aftësi të kufizuara? A është organizata juaj e interesuar t...
read more
APLIKONI TANI – Seminari i tretë bilateral i të rinjëve në Bullgari

APLIKONI TANI – Seminari i tretë bilateral i të rinjëve në Bullgari

Instituti për Hulumtime Sociale – MK91 i mbështetur nga Fondacioni “Hanns Seidel”, në bashkëpunim me Institutin e Politikave Ekonomike në Bullgari, organizon seminarin e të rinjve maqedonas – bullgar me temën “Formimi i të...
read more
Bursa Bachelori dhe Masteri në Itali

Bursa Bachelori dhe Masteri në Itali

Universiteti Iuav di Venezia po ofron bursa për studentë nga çdo shtetësi, të cilët dëshirojnë të ndjekin arsimin e lartë në Itali me ndihmë financiare. Niveli arsimor: Bachelor dhe Master Vlera e bursës është  5,000.00 euro (minus taksat e ...
read more
Thirrje për aplikime/ Program i paguar në Austri

Thirrje për aplikime/ Program i paguar në Austri

Informojme mbi thirrjen e hapur për pjesëmarrje të një artisti vizual shqiptar në Rezidencën Artistike Q21, në Vjenë/Austri, për një periudhë kohore nga 2 deri në 3 muaj, përgjatë vitit kalendarik 2019. Programi “Artist-in-Residence” ofron mu...
read more
No Image

Thirrje e hapur për hulumtime lidhur me efektet që priten nga aderimi në NATO

EPI në suaza të projektit “Debata qytetare për NATO” shpall thirrje për punim të dokumenteve të shkurta për politikë publike për efektet e pritura nga aderimi i Republikës së Maqedonisë në NATO. Dokumentet duhet të inkuadrojnë rekomandime os...
read more
KONKURS PËR STORJET MË TË MIRA GAZETARESKE

KONKURS PËR STORJET MË TË MIRA GAZETARESKE

Këshilli për Etikë në Mediat e Maqedonisë (KEMM) shpallë konkurs për storjet më të mira gazetareske nga fusha e jetës sociale-shoqërore, me përqendrim në avancimin e drejtave të njeriut dhe promovimin e drejtave të grupeve shoqërore të qytetar...
read more
Bursa në Australi

Bursa në Australi

Bursat e Universitetit dhe Qeverisë së Commonwealth (Komonuelthit) vlejnë për studentë nga e gjithë bota. Këto bursa do të jepen për të ndjekur programet studimore në nivel të lartë në Universitetin e Newcastle. Aplikantët duhet të kenë përfu...
read more