No Image

Qumështorja HIT-73 ka nevoj për puntor/e

Qumështorja nga Tetova HIT-73 me seli në fshatin Kamijan, ka nevoj për puntor në procesin e prodhimit. Të interesuarit mund të jenë me ose pa përvojë pune. Për më tepër informata kontaktoni përmes e-mailit: info@hit73.com.mk ose në numrin e telefonit:...
read more
No Image

Tringa Flexo (Tetovë) ka nevoj për puntor/e

Kompanija nga Tetova, me seli në Tearc, ka nevoj për puntor/e për 2 vende të lira pune. Orari i punës zgjat 40 orë në javët, kurse kandidatët e interesuar duhet të kenë aftësi ose përvojë pune në sferën e printimit...
read more
No Image

Punkt Mebel DOO kërkon një kontabilist!

Kompanija nga Shkupi, Punkt Mebel DOO e cila meret me prodhimin e paisjeve për dekorim të enterierit, është në kërkim të një kontabilisti kryesor i cili do të udhëheq me financat e kompanisë, me orar pune 40 orë në javë!...
read more
No Image

Mundësi punësimi nga Këshilli i Evropës

Në kuadër të Programit të Përbashkët të Komisionit Evropian dhe Këshillit të Evropës ROMAKTED “Promovimi i qeverisjes së mirë dhe fuqizimi i romëve në nivel lokal”, Këshilli i Evropës hap gjashtë vende të reja të lira për Zyrtarët e Pr...
read more
No Image

EVN Maqedoni ka nevojë për SAP EKSPERT PËR LAJMËRIM (M/F)

Përshkrim i detyrave në punë Mbështetje profesionale të proekteve vendase dhe ndërkombëtare brenda kornizave të Grupacionit EVN Analizë, specifikim, konceptim dhe optimizim të IT projekteve nga fusha e Business Intelligence Menaxhim i kërkesave të ...
read more
No Image

10 ELEKTROMONTER (M/F) në territorin e R. Maqedonisë

Përshkrim i detyrave nё punё Kyqje dhe çkyqje e konsumatorëve në rrjetin shpërndarёs Leximi i të dhënave nga njehsorët Kontrolli i kyçjeve dhe pikave matëse Ndërrimi i njehsorëve të konsumatorёve Pranimi, përpunimi, ruajtja, përditësimi dhe...
read more
No Image

Seavus (Shkup) ka nevojë për Ndihmës Administrator/e

Kompania nga Shkupi ka nevojë për një ndihmës adminstrator/e Ekipi i Seavusit nga Shkupi ka nevojë që ekipit ti bashkangjitet një pjestar komunikativ dhe dinamik. Kadndidatët duhet ti plotësojnë këto kritere: Mirë i/e vetë-organizuar, motivuar dhe...
read more
No Image

Mundësi punësimi në Vienë

Kush mund të aplikojë: personat me Ph.D. dhe përvoja post-doktorale në një universitet ose institucion tjetër kërkimor Shpërblimi: shuma e përgjithshme prej 4,000 euro bruto Aplikimet kërkohen nga akademikë të shquar që punojnë në fushat që lid...
read more
No Image

Konkurs: Shkolla Globale për Metoda Kërkimore Empirike

Universiteti i St. Gallen, për herë të parë do të ofrojë programin Shkollë Globale për Metoda Kërkimore Empirike – GSERM, në bashkëpunim me Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti  i Lubjanës, që do të mbahet prej 21 gusht – 1 shtator 2017...
read more
1 24 25 26