No Image

Dauti Komerc, konkurs për vendin e punës referent i shitjes

Kompania private Sh.A Dauti Komerc-Shkup shpall konkurs për këtë vend pune në filijalen Cash&Carry Strugë për kandidatë nga qyteti I Strugës dhe Ohrit: Titulli i vendit te punës: I.Referent i shitjes Mikrodistribuimi për divizionin fruit &vegetables Dauti Komerc Cash&Carry Strugë...
read more
No Image

Van Hool Maqedoni: Konkurs pune për pozitë programer për zhvillim të aplikacioneve

Van Hool Maqedoni DOOEL Ilinden, prodhues i mirënjohur i autobusëve belg, i vendosur në Zonën Industriale për Zhvillim Teknologjik – Shkup 2, në Bunarxhik/Ilinden, me kontakt telefoni (02) 551-2851, ka nevojë për punësim të: PROGRAMER PËR ZHVI...
read more
No Image

Konkurs për kameraman

KONKURS Mediat on-line medial.mk dhe post.mk shpallin konkurs për vendet e punës: Kameraman Kushtet: Për pozitën e Kameramanit, pos njohurive profesionale të punës, kandidatët duhet të kenë edhe njohuri të përgjithshme nga sfera e mediave. Obligimet...
read more
No Image

Konkurs: Mjeshtër ndriçimi

read more
No Image

Konkurs pune për pozitën montazhier

KONKURS Mediat on-line medial.mk dhe post.mk shpallin konkurs për vendet e punës:   Montazhier   Kushtet: Montazhieri pos njohurive profesionale të punës, kandidatët duhet të kenë edhe njohuri të përgjithshme nga sfera e mediave.   Obli...
read more
No Image

Konkurs për pozitën mjeshtër zëri

KONKURS Mediat on-line medial.mk dhe post.mk shpallin konkurs për vendet e punës:   Mjeshtër i zërit   Kushtet: Për pozitën Mjeshtër i zërit, pos njohurive profesionale, nevojitet edhe përvojë paraprake pune.     Obligimet dhe pë...
read more
No Image

Konkurs për gazetar dhe redaktor

KONKURS Mediat on-line medial.mk dhe post.mk shpallin konkurs për vendet e punës: Gazetar sporti Gazetar Gazetar-redaktor Kushtet: Kandidatët për vendin e punës Gazetar sporti, Gazetar dhe Gazetar-redaktor, është e nevojshme të kenë përvojë pune nga...
read more
Praktikë e paguar në Gjermani

Praktikë e paguar në Gjermani

Afati i aplikimit: në vazhdim Kush mund të aplikojë: të diplomuarit universitarë (Bachelor, Master, PhD) Përfitimet: stazh i paguar 2 vjeçar Programi Ndërkombëtar i Trajnimit Pasuniversitar do t’ju japë një induksion të plotë në aktivitetet e n...
read more
Mundësi financimi për projekte

Mundësi financimi për projekte

Publikohet thirja me e fundit e Programit EaSI te Bashkimit Evropian. Kujdes, Forma e aplikimit ne portalin SWIM do te publikohet pas dates 24 Korrik 2017 Thirja konsiston në vendosjen e nje konrate kornize partneritei me qellim mbeshtetjen e rrjeteve...
read more
Vende të lira pune për 8 – 10 psikologë!

Vende të lira pune për 8 – 10 psikologë!

Për nevojat e një proejtki aktiv të cilin Resursen Centar e ndjek bashkë me UNICEF-in kanë nevojë për 8 – 10 psikologë të cilët kanë përvojë me familjet të cilët kanë fëmijë me nevoja të veçanta. Interesimin dhe biografitë tuaja...
read more