Kurs trajnimi për punime artizanale

Kurs trajnimi për punime artizanale

3-30 Shtator në Muzeun e Artizanatit, Tiranë I. Qëllimi dhe objektivat Ky projekt synon të përfshijë 20 gra dhe vajza që i përkasin shtresave në nevoje dhe që jetojnë në qarkun e Tiranës dhe Durrësit, në një program trajnimi profesional...
read more
Konkurs fotografie për të rinj

Konkurs fotografie për të rinj

Konkursi ” Një foto për të drejtat e njeriut” Në kuadër të Edicionit të 13 të IHRFFA nga 17 – 22 Shtator 2018. ➜Qëllimi Organizimi i këtij konkursi fotografik në kuadrin e IHRFFA 2018, ka për qëllim të konstatojë dhe...
read more
Praktikë nga UNICEF në Bruksel

Praktikë nga UNICEF në Bruksel

Programi i praktikës nga UNICEF do të zgjasë nga 1 shtatori 2018 deri më 1 shkurt 2019. Praktikanti do të jetë anëtar i ekipit të Seksionit të Advokimit dhe Politikës në zyrën e UNICEF-it në Bruksel, duke mbrojtur të drejtat...
read more
No Image

Shpenzimet e mbuluara/ Samit për të rinj në Hagë, Hollandë

Fondacioni Carole Stone do të sponsorizojë një lider të ri për të marrë pjesë në Samitin ‘Një Botë e Re 2018’ në Hagë. Carole beson se lidhja e njerëzve me njëri-tjetrin, shkëmbimi i ideve dhe krijimi i njohjeve e miqësive...
read more
No Image

Kurs falas për trashëgiminë kulturore europiane

Çfarë është identiteti europian? Çfarë kuptojmë dhe promovojmë ne si kulturë evropiane? Në këtë kurs ju do t’u përgjigjeni këtyre pyetjeve dhe të tjerave, ndërkohë që mendoni në mënyrë kritike formimin e identiteteve dhe kulturave të nd...
read more
Thirrje për angazhimin e 16 vëzhguesve të procedurave civile

Thirrje për angazhimin e 16 vëzhguesve të procedurave civile

Koalicioni Të gjithë për gjykime të drejta për zbatimin e projektit Qasja ligjore, financiare dhe fizike në drejtësi në gjykatat themelore në Republikën e Maqedonisë, i mundësuar financiarisht me mbështetjen e popullit amerikan përmes Agjencisë ...
read more
Thirrje për vullnetarë

Thirrje për vullnetarë

DokuFest ka hapur sot thirrjen për vullnetarë për edicionin e 17-të festivalit, i cili do të mbahet nga data 03-11 gusht në Prizren. Vullnetarët e DokuFest duhet të jenë mbi 15 vjeç dhe ata do të ndihmojnë në menaxhimin e...
read more
Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtëm

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtëm

Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse për organizimin e procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendeve vakante në institucionet e administratës shtetërore, krijon Komitetet e Pranimit, të cilat kryejnë vl...
read more
Ministria e Shëndetësisë, kërkesë për punësimin e 17 logopedëve, katër shqiptarë

Ministria e Shëndetësisë, kërkesë për punësimin e 17 logopedëve, katër shqiptarë

17 logopedë dhe tre defektologë do të punësohen në Entin për rehabilitimin e dëgjimit dhe të folurit. Katër nga 17 logopedët do të jenë shqiptarë ndërkaq nga defektologët njëri parashihet të jetë shqiptarë. Për momentin ky Ent ka të punës...
read more
Pozitë e lirë për punë praktike në BON ZO

Pozitë e lirë për punë praktike në BON ZO

read more