Konkurs për ndarjen e bursave për studentët romë të regjistruar në studimet e ciklit të parë në institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2020/2021

Konkurs për ndarjen e bursave për studentët romë të regjistruar në studimet e ciklit të parë në institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2020/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës për vitin akademik 2020/2021 shpall konkursis për ndarjen e 130 bursa për studentët romë të regjistruar në studimet e ciklit të parë në institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Për të mësuar më shumë, kliko në linkun vijues:

http://mon.gov.mk/content/?id=3491&fbclid=IwAR1KfwSlUGaFzS50GWOL82n4phQXJjqmMY4N9_aJrWqujlvjdNSVV17Qlpg

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *