Konkurs pune: Inxhinier prodhimi dhe inxhinier për dizajn

Konkurs pune: Inxhinier prodhimi dhe inxhinier për dizajn

Van Hool Maqedoni DOOEL Ilinden, prodhues i mirënjohur i autobusëve belg, i vendosur në Zonën Industriale për Zhvillim Teknologjik – Shkup 2, në Bunarxhik/Ilinden, me kontakt telefoni (02) 551-2851,për shkak të zgjerimit të kapaciteteve të saja prodhuese, ka nevojë për punësime në pozitat vijuese:

  • INXHINIER PRODHIMI
  • INXHINIER PËR DIZAJN DHE KONSTRUKSION

Çfarë ofrojmë:

  • Të ardhura kompetitive mujore të tregut të punës në RM;
  • Punë në ambient të shendetshëm dhe të sigurtë me respektimin e të gjitha normave për siguri dhe shëndet gjatë punës;
  • Mundësi për aftësim professional, trajnim dhe avancim në vendin e punës;
  • I siguruar transport me autobus deri në vendin e punës dhe në kthim;
  • I siguruar ushqimi në bife bashkëkohore;

Në qoftë se jeni të interesuar dërgoni CV-në(biografinë e punës) në www.vanhool.mk, në pjesën “vende të hapura pune”. Vetëm kandidatët e selektuar do të ftohen në bisedë.

Afati përfundimtar për dorëzimin e aplikacioneve: 05/10/2018

Me dorëzimin e CV pajtoheni që e njejta të mbahet në bazën tonë të kandidatëve me kohëzgjatje prej 12 muaj.

Vetëm aplikimet që do të dërgohen nëpërmjet www.vanhool.mk do të mirren parasysh.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *