Kryetarët e Komunës së Tetovës prej fillimet e saja e deri më sot

Kryetarët e Komunës së Tetovës prej fillimet e saja e deri më sot
Foto: Komuna e Tetovës

Kryetarët e Komunës së Tetovës prej fillimet e saja e deri më sot.

Nën Mbretërinë Sërbe

 1. (1912-1914) Basa Bogojeviq

Gjatë Luftës parë botërore – Nën Mbretërinë Bullgare(1914-1918)

 1. Jovan Ristoski
 2. Nikola Bunev

Nën Mbretërinë Jugosllave(1918-1941)
1.?

 1. (Gusht 1920- Korrik 1921) Simo Momirovski
 2. Kosta Parliq
 3. (1928-1930) Orestije Krstiq
 4. Tomo Serafimovski
 5. Stojadin Dimitrieviq(Stole Rento)
 6. Tomo Ristoski

Gjatë luftës së dytë botërore – Nën Shqipërinë e Madhe(nën protektoratin Italian)

 1. (1941-1944) Dr. Xhaferr Sulejmani
 2. Zejnel Starova
 3. Shaip Kamberi

Nën Maqedonin e Jugosllavisë:

 1. (1945) Ilija Stojçevski
 2. (1945) Isa Selmani
 3. (1945-1947) Veselin Pandilovski
 4. (1947-1950) Efraim Useini
 5. (1950) Qemal Hajrullai
 6. (1950-1951) Aleksandar Martinovski
 7. Spiro Spirkovski
 8. Zivka Otunjska
 9. Stojan Gjorcevski
 10. Metodija Ristoski
 11. (1957-1958) Dr. Slavko Milosavlevski
 12. Koço Tulevski(mandati i parë)
 13. (1965-1968) Kostadin Mihajlovski
 14. (1968-1972) Koço Tulevski(mandati i dytë)
 15. (1972-1975) Koço Tulevski(mandati i tretë)
 16. (1975-1982) Lubomir Trajkoski
 17. (1982-1984) Melko Antevski
 18. (1984-Prill 1986) Stevica Bozinovski
 19. (Prill 1986- Shkurt 1991) Petko Dabeski

Nën Maqedonin si shtet i pamvarur

 1. (Shkurt 1991-Nëntor 1991) Borçe Treneski
 2. (Nëntor 1991-Shkurt 1997) Shaqir Aliti
 3. (Shkurt 1997- Korrik 1997) Prof.Dr. Alajdin Demiri
 4. (Korrik 1997- Mars 1999) Ismailaki Emurllai
 5. (Mars 1999-Prill 2000) Murtezan Ismaili (mandati i parë)
 6. (Prill 2000-Prill 2005) Murtezan Ismaili(mandati i dytë)
 7. (13 Mars 2005 – 22 Mars 2009) Hazbi Lika
 8. (22 Mars 2009 – 24 Mars 2013) Prof.Dr. Sadi Bexheti
 9. (24 Mars 2013 – 15 Tetorë 2017) Teuta Arifi(mandati i parë)
 10. (15 Tetorë 2017 – sot) Teuta Arifi

Një Falemnderim i madh shkon për Darko Gavrovski që është një qytetar i dedikuar i Tetovës i cili ka punu dhe punon shumë për historinë dhe kulturën e qytetit tonë. Këto informacione i kemi gjetur në www.gavro.com.mk ku mund të gjeni edhe shumë informacione të tjera reth qytetit në gjuhën maqedonase. Ne disa prej informacioneve që janë, do ti përkthejmë në Shqip dhe do ti publikojmë në faqen tonë./Muzeu i Tetovēs/

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *