Mundësi për të gjithë: Agjencia e Punësimit, me shpallje publike për Punë Publike

Mundësi për të gjithë: Agjencia e Punësimit, me shpallje publike për Punë Publike

Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut ju informon se Shpallja Publike për masën Punë Publike është aktive, dhe e njëjta realizohet në përputhje me Planin Operativ të masave dhe programeve aktive dhe shërbimeve të tregut të punës për vitin 2021. Qëllimi i masës së Punëve Publike është përfshirja e personave të papunë me kualifikime të ulëta në projektet e infrastrukturës dhe mbrojtjes së mjedisit në nivelin lokal, thuhet në njoftim.

Për më shumë informacione mund të kontaktoni klubet e punësimit në 30 Qendrat e Agjencive të Punësimit të RMV-së dhe në faqen zyrtare të APRMV-së. http://www.av.gov.mk/per-punedhenesit.nspx

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *