NË SHKOLLËN “MAARIF” HAPET KLUBI I GJUAJTJES ME HARK

NË SHKOLLËN “MAARIF” HAPET KLUBI I GJUAJTJES ME HARK

Në bashkëpunim me Fondacionin e Shigjetarëve, mësimdhënësit e shkollës sonë, Ilir Ibraimi dhe Besart Beluli ndoqën trajnim njëjavor për gjuajtje me hark, në qytetin e Stambollit.

Kjo fushë sportive, kërkon përkushtim dhe nxit aftësinë e të menduarit, sidomos vazhdon të tërheq vëmendje në vijimësi.

Mësimdhënësit që morën pjesë në këtë trajnim, me hapjen e klubit për gjuajtje me hark në shkollën tonë, do të përpiqen të përmirësojnë aftësitë e nxënësve në këtë fushë sportive.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *