Nxënësit e SHFK “Kirili dhe Metodij”- Tetovë bënë mbjelljen e luleve në hapësirat e shkollës

Nxënësit e SHFK “Kirili dhe Metodij”- Tetovë  bënë mbjelljen e luleve në hapësirat e shkollës

Sot, në SHFK “Kirili dhe Metodij” – Tetovë, nxënësit e mësimit lëndor nën mentorimin e arsimtarëve Vjollca Adili dhe Dalibor Stamenkoviq, bënë mbjelljen e luleve në hapësirat e shkollës për të zbukuruar hapësirat e gjelbërta si dhe për realizimin e një hulumtimi rreth ndotjes së ajrit! Faleminderit nxënës dhe arsimtarë!/FB/

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *