Pas plot 22 vitesh, Policia Pyjore përfitoi pagë 30% më të lartë se ajo e deritanishmja

Pas plot 22 vitesh, Policia Pyjore përfitoi pagë 30% më të lartë se ajo e deritanishmja

Kohë më parë, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha nënshkroi Marrëveshjen Kolektive, me të cilën rregullohet statusi, e drejta, detyrimet dhe përgjegjësitë në lidhje me punësimin e punonjësve në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Me Marrëveshjen e re Kolektive, për herë të parë, të drejtat dhe detyrimet për të ardhurat personale të nëpunësve të autorizuar në Policinë Pyjore janë të rregulluara në mënyrë sistematike. Gjithashtu për herë të parë është rregulluar edhe e drejta për të marrë një ndihmë në shumën prej 30% për komponentë, nivel për nëpunësit e autorizuar për shkak të llojit, natyrës dhe kompleksitetit të punës që kryejnë, si dhe për shkak të peshës dhe kushteve të veçanta nën të cilat kryhen punët.

Sot, Sindikata e Pavarur e Policisë Pyjore falënderoi publikisht të gjithë ata që kishin durim dhe besuan në përpjekjet e përbashkëta për të arritur deri tek pagat më të larta dhe deri tek të drejtat më të avancuara për Policinë Pyjore.Ministri Hoxha përgëzoi të gjithë pjesëtarët e policisë pyjore, duke shpresuar në suksese të tjera të përbashkëta profesionale.

Le të jetë ky një motiv shtesë edhe për luftë më të fuqishme kundër krimit dhe korrupsionit, në mënyrë që të zhdukim prerjet ilegale dhe të paligjshme nëpër pyjet tona./MBPEU/

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *