Qeveria me propozim për ndryshime në Ligjin për financimin e partive politike

Qeveria me propozim për ndryshime në Ligjin për financimin e partive politike

Në propozim të Ministrisë së Drejtësisë, në seancën e mbrëmshme të Qeverisë u shqyrtua propozimi për ndryshimin e Ligjit për financimin e partive politike.

Siç thuhet në kumtesën nga shërbimi për informim i qeverisë, Projektligji për ndryshimin e Ligjit për financimin e partive politike rregullon mënyrën dhe procedurën për sigurimin e burimeve financiare, disponimin e meter për punën aktuale dhe aktivitetet e një partie politike, si dhe mënyrën e kontrollit të financimit dhe funksionimit financiar-material të partive politike.

Sipas Ligjit për financimin e partive politike, përqindja për pagimin e mjeteve është 0.15 për qind e të hyrave themelore të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë të Veriut në vitin aktual. Projekt-ligji është i nevojshëm për harmonizim me dekretet e miratuara më parë, thuhet në kumtesë.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *