Seanca të Komisionit për Transport dhe atij për Punë dhe Politikë Sociale

Seanca të Komisionit për Transport dhe atij për Punë dhe Politikë Sociale
Foto: Zyrtare

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot do të mbahen dy seanca kuvendore dhe atë seanca e Komisionit për Transport dhe Lidhje dhe Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale.

Në rend dite të Komisionit për Transport, Lidhje dhe Ekologji janë propozimet e ligjeve për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për ujerat dhe Ligji për mbrojtjen e natyrës, që të dy në lexim të parë.

Në Komisionin për Punë dhe politikë sociale do të shqyrtohet raporti për punë i Agjencisë për Supervizion.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *