Fjalët shqipe që u studiuan nga një kalorës dhe nga një filozof gjerman

Fjalët shqipe që u studiuan nga një kalorës dhe nga një filozof gjerman

Të huajt që kanë shkruar për Arbërinë dhe për gjuhën e saj nuk janë të pakët. Mjafton të kujtojmë që albanologët më të rëndësishëm në periudhat më kyçe historike ishin të huaj. Ndër këto albanologë janë dalluar gjermanët, të cilët...
read more