Gjuha jonë – Naim Frashëri

Gjuha jonë – Naim Frashëri

Vëllezër shqipëtarë! Të prekim urtësinë, Të zëm’ udhën e mbarë, Të ngjallim Shqipërinë. Shqipëria ka qënë Edhe po do të jetë, Po sot në ditët tënë Të metë të mos ketë. E ka nderuar zoti Gjithënjë Shqipërinë, Ish fort mirë...
read more