No Image

Konkurse për gjykatës në disa gjykata në Maqedoni

Këshilli Gjyqësor në Seancën e sotme mori vendim për publikimin e shpalljes për përzgjedhjen e kryetarit të Gjykatës Themelore Shkup 1, të Gjykatës së Apelit në Shtip dhe për gjykatat themelore në Kumanovë, Tetovë, Dibër dhe Resnjë. Kryetari i Këshillit...
read more