Gjyshet kanë një rol shumë të rëndësishëm në jetën e një fëmije.

Gjyshet kanë një rol shumë të rëndësishëm në jetën e një fëmije.

Ato nuk japin vetëm njohuri, këshilla dhe mësime prej eksperiencave të tyre, por edhe dashuri, ngrohtësi dhe përkujdesie për çdo nip apo mbesë. Gjithçka është e përcaktuar në nivel gjenetik . Një fakt që është evidentuar në fushat mjekësore, është...
read more