Thirrje për grante për OJQ

Thirrje për grante për OJQ

Qendra për komunikim qytetarë në bashkëpunim me OJQ Infocentar dhe BIRN Maqedonisë në kuadër të projektit “Gazetari Hulumtuese për nxitjen e reformave”, financuar nga Bashkimi Evropian përmes programit për mbështetjen e shoqërisë civile dhe lirinë e mediave në vitin 2014,...
read more
Konkurs për grante – bursa akademike për shoqërinë civile 2018-2019

Konkurs për grante – bursa akademike për shoqërinë civile 2018-2019

Programe bursash për fondacione të shoqërisë civile. “Bursa Akademike për shoqërinë civile” (Awards Society Scholar Civile – CSSA) mbështesin lëvizshmërinë ndërkombëtare akademike, i projektuar për studentët e studimeve të dok...
read more