Ata që përdorin më shumë alkool, kujtesën e kanë më të mirë

Ata që përdorin më shumë alkool, kujtesën e kanë më të mirë

Ata që konsumojnë alkool, sipas hulumtuesve anglez, janë ne gjendje të rikujtojnë ngjarjet më shumë para konsumimit të alkoolit, se sa pas tij. Në një eksperiment të Universitetit Exeter, propagandat duhej të mësonin fjalë të komplikuara. Më pas grupa e...
read more