Ditëlindja e pejgamberit tonë!

Ditëlindja e pejgamberit tonë!

Sot para 1448 vitesh lindi Muhamedi s.a.v.s, bekimi i njerëzimit. Paqja dhe mëshira e Allahut xh.sh, qoftë mbi të dhe familjen e tij!
read more