No Image

Bursa për Shkollën Ballkanike për Qeversije me internetin

Thirrje e hapur për bursa për të ndjekur Shkollën Ballkanike rreth Qeversijes me internetin (BSIG) 21 – 25 gusht 2017, në Sarajevë (mali Olimpik, Jahorina), Bosnjë dhe Hercegovinë. Shkolla Ballkanike rreth Qeversijes me internetin (BSIG) do të zhvillohet nga 21-25...
read more
No Image

Progame Master – Të drejtat e njeriut dhe demokratizimi

Programi regjional për Master në sferën e të drejtave të njeriut dhe demokratizim –  Caucasus është themeluar me mbështetjen financiare nga Unioni Evropian. Ky MA program është i implementuar në bashkëpunim me European Inter-University C...
read more