No Image

Bursa studimi nga Bashkimi Evropian

Afati i aplikimit: 30 Qershor 2016/31 Mars 2017/31 Dhjetor 2017 Kush mund të aplikojë: studiues, arkivistë, kuratorë dhe studiues të rinj, veçanërisht kandidatë të doktoraturës me resurse të kufizuara, duke punuar në institucionet e themeluara në vendet anëtare (EU-28) dhe...
read more
No Image

Mundësi studimi me bursë në Kanada

Afati përfundimtar i aplikimit: 1 nëntor 2017 Kush mund të aplikojë: studentët kanadezë dhe ndërkombëtarë Bursa ofron: 50,000 USD në vit   Qeveria e Kanadasë filloi programin e bursave Vanier Canada (Vanier CGS) në vitin 2008 për të forcuar ...
read more
No Image

Mundësi studimi me bursë në Itali

Afati i aplikimit: në vazhdim Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë Bursa ofron: 12,700 euro në vit   Çmimet Bocconi tani janë në dispozicion për aplikantët e diplomuar të vitit të parë për vitin 2017-2018 në bazë të qëndrimi...
read more
No Image

Mundësi studimi me bursë në Signapor

Afati i fundit i aplikimit: 31 Korrik 2017 Kush mund të aplikojë: studentë anembanë botës Bursat: 3.500 SGD për qytetarët e Singaporit, SGD 3.200 për banorët e përhershëm në Singapor, 3.000 SGD për studentët ndërkombëtarë   Universiteti K...
read more