No Image

Sekreti për një jetë të shëndetshme

Shoqëria jonë ka bërë tashmë hapa të mëdhenj drejt këtij qëllimi, falë përparimeve në mjekësi dhe përmirësimeve në jetesën e shëndetshme. Në vitin 2014, për shembull në SHBA 16% e njerëzve të moshës 50-64 vjeç prekeshin çdo ditë me sëmundje...
read more