No Image

RISI UNIKE NË FAKULTETIN JURIDIK TË UNIVERSITETIT TË EVROPËS JUGLINDORE!

EDHE NJË RISI UNIKE NË FAKULTETIN JURIDIK TË UNIVERSITETIT TË EVROPËS JUGLINDORE! Fakulteti Juridik i Universitetit të Evropës Juglindore në bashkëpunim me Ministrinë e drejtësisë së RM-së, në vitin akademik 2017/18 organizon “Trajnim për përgatitjen e provimit të jurisprudencës“. Ky...
read more