Thirrje e hapur nga Ministria e Ekonomisë: Mbështetje finaciare për ndërmarrësi të grave

Thirrje e hapur nga Ministria e Ekonomisë: Mbështetje finaciare për ndërmarrësi të grave
Huazuar nga; Flaka

Të drejtë aplikimi kanë:

Ndërmarrjet private me shumicë kapitali amvisërie (mbi 50%), të regjistruara sipas Ligjit për Shoqëri Tregtare në pronësi të grave mbi 50% dhe të drejtuara nga gratë, të cilat i përmbushin kushtet në vijim:

– Nuk kanë qenë të subvencionuara nga Ministria e Ekonomisë nga thirrjet e hapura të shpallura në vitin 2019-2020 edhe atë:

  • Thirrje të hapur për suvencionimi e ndërmarrjeve në pronësi dhe të administruara nga gratë;
  • Thirrje të hapur për zanatçi;
  • Thirrje të hapur për subvencionim të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme;
  • Thirrje të hapur për kofinancim të ndërmarrjeve për blerje pajisesh, intsrumente dhe pajisje që shfrytëzohen për trajnim, mësim të personave për arritje shkathtësie dhe kualifikime.

 

Për më shumë, kliko në linkun e mëposhtëm:

http://www.economy.gov.mk/doc/2758?fbclid=IwAR1wOHmvl1Ovld5dwDQ_ULt7EddDcBBei_X814fVoK0f7wY_1PKM8FRnq6w

/ministria e ekonomisë/

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *