Thirrje për: Nominim- Shpërblim për filantropi OKO për vitin 2019

Thirrje për: Nominim- Shpërblim për filantropi OKO për vitin 2019

Organizata Horus shpall Thirrje për nominim Shpërblime për filantropi OKO për vitin 2019.

Qëlimi i kësaj nisme është që kompanitë, shoqatat dhe fondacionet, qytetarët dhe mediumet, të cilët në mënyrë strategjike, joegoiste dhe në një periudhë të gjatë e ndihmojnë dhe mbështesin zhvillim e shoqërisë si dhe promovojnë dhe stimulojnë zhvillimin e filantropisë dhe kulturës të donacionit në Maqedoni.

Për më shumë, kliko në linkun e dhënë:

https://horus.mk/2020/02/24/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82/?fbclid=IwAR2AAbAHV_MJvpxUAu0-mNpfXJlwmYCLQ2BrD6UnkBv7A_uL4FPQ_5qpTtk

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *