Thirrje: për pjesëmarrje në modulin “Bazat e ndriçimit skenik (praktikë dizajni dhe teknologji, programim të ndriçimit skenik)

Thirrje: për pjesëmarrje në modulin “Bazat e ndriçimit skenik (praktikë dizajni dhe teknologji,  programim të ndriçimit skenik)
Huazuar nga: Dinko Peracic

Thirrje: për pjesëmarrje në modulin “Bazat e ndriçimit skenik (praktikë dizajni dhe teknologji, programim të ndriçimit skenik)“, në Pogon-Јеdinstvo(Zagreb, 19 – 21 shkurt 2020)

Për më shumë, kliko në linkun e më poshtëm:

https://docs.google.com/forms/d/1ck2hnfPQYmBsT2WCPzaE7ayql19zutbA-kFWR8goksw/viewform?fbclid=IwAR1XJckOpDO6DNq9EzwivAFBQzlDSYX-ZGpqPkp3yYAtL8UgRnivuEnoBzU&edit_requested=true

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *