Thirrje për pjesëmarrje në Shkollën për politika në Qendrën Presidenciale për Edukim Politik

Thirrje për pjesëmarrje në Shkollën për politika në Qendrën Presidenciale për Edukim Politik

Është hapur thirrje për pjesëmarrje në Shkollën për politika në Qendrën Presidenciale për Edukim Politik.

Përparojini njohuritë e juaja dhe më e rëndësishmja nga të gjitha, shoqërohuni duke i shkëmbyer përvojat me pjesëmarrësit e tjerë, ligjëruesit dhe ekspertët!

Më shumë informacione mbi kushtet dhe dokumentet e nevojshme për pjesëmarrje në këtë shkollë: bit.ly/2OPKSsc

https://www.facebook.com/SPendarovski/posts/263935998430651

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *