Thirrje për trajnim të gazetarëve për informim në lidhje me integrimin evropian të RMV-së

Thirrje për trajnim të gazetarëve për informim në lidhje me integrimin evropian të RMV-së
Qëllimi kryesor është intervenimi për të kontribuar në ngritjen e vetëdijësimit të publikut në përfaqësimin e vendit në BE dhe përfitimet e saja.

Synimi parësor i trajnimit për media ka për qëllim përforcimi e kapaciteteve të mediumeve në RMV në lidhje me procesin e integrimeve në BE, si dhe të potencohet rëndësia e këtij procesi për qytetarë e thjeshtë përmes trajnimit të sigurtë nga ana e ekspertëve profesional dhe me përvojë, gazetarë dhe përfaqësues qeveritar të cilët janë të specializuar lidhur me procesin e integrimeve në BE.

Njëra ndër parakushtet për tu siguruar përhapja e informacioneve relevante dhe kualitative për publikun është balancimi i detajueshëm në mbulimin e informacionit/procesit.

Për më shumë, kliko në linkun e dhënë:

http://eurothink.mk/news/W5xiPxt6me3mfGkS3?fbclid=IwAR0jV1i_a9zv2-lGh7mhnOwCY55CWDn8jWS1Tct_qobNRdSiRGeWhNJ8IAE

/eurothink.mk//

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *