Thirrje për vëzhgues për zgjedhjet parlamentare 2020

Thirrje për vëzhgues për zgjedhjet parlamentare 2020

Thirrje për vëzhgues për zgjedhjet parlamentare 2020

Shoqata Inkluzuva fillon me aktivitete për monitorim të zgjedhjeve të parakohshme paralamentare 2020. Vëzhgimi i zgjedhjeve do të vijojë me monitorimin e zgjedhjeve parlamentare nga ana e personave me aftësi të kufizuar në vend. Për nevojat e këtij procesi Inkluziva hap thirrje për vëzhgues për gjithë personat e interesuar me aftësi të kufizuar.

Në këtë thirrje për vëzhgim mund të paraqiten të gjithë qytetarët me të drejtë vote, të cilët janë persona me aftësi të kufizuar, si dhe që janë të gatshëm pa anuar dhe në mënyrë objektive të vëzhgojnë procesin e votimit dhe të njoftojnë për të njëjtin.

https://docs.google.com/forms/d/162arPF7jcIRYynGOnLSrWzkYkQwrNCyhXSWwGRstSKM/viewform?fbclid=IwAR1VRElHG1K9MP7xPtc3TNENObnThYNNo5bNNWfJTMSQcs_Qg8R2PRasxM8&edit_requested=true

/bonzo.info/

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *