Thirrje publike për dhënien e granteve agjencioneve turistike të licencuara

Thirrje publike për dhënien e granteve agjencioneve turistike të licencuara

Ministria e Ekonomisë në kuadër të Programit për zhvillimin e turizmit për vitin 2020-  pakoja e 4 për 2020,  shpall thirrje publike për dhënie të granteve për agjencionet turistike të liçencuara.

Lëndë e kësaj thirrje publike është dhënia e granteve agjencioneve turistike të licencuara. Vlera e mjeteve të cilat do të ndahen varet nga të hyrat e realizuara në vitin 2019, numri i të punësuarve dhe tipi i licencës për punë 180.000 den për licenca të kategorisë B dhe më së shumti 430.000 den për A licenca.

Reth mënyrës së aplikimit dhe dokumentet e nevojshme mund ti gjeni në linkun e mëposhtëm:

http://economy.gov.mk/Upload/Documents/%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf?fbclid=IwAR3vn9XgPUlNMplYcN7ARyxb2XuiF_bX5n1gmvA7K28sG-BD8AqO1ZBkk_o

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *